torstai 3. marraskuuta 2011

Raiskaustilastot ja tutkijat

Rikostilastojen mukaan ulkomaalaisia epäillään väestömäärään suhteutettuna raiskauksista huomattavasti useammin kuin suomalaisia.
Maahanmuuttajaepäiltyjen osuus [viime vuosina] on ollut 15-20 prosenttia, kun heidän osuutensa väestöstä on kolmen prosentin luokkaa.

Tilastokeskus kertonee rikostilastot "viime vuosilta". Raiskauksien keskiarvo (k) on n.630 vuosina 2007-2011(arvio). Ihmisiä tässä maassa on tuolta aikaväliltä ollut karkeasti arvioiden 5,2 miljoonaa (vuosittain). Käytän näitä lukuja tästä lähin, niin mahdolliset poikkeusvuodet tasoittuvat pois häiritsemästä. (Huom. osin tilastot koskevat epäiltyjä).

Maahanmuuttajia (m) on siin n. 156 000 yksilöä. Muuta väestöä (M) on siis loput 5,044 miljoonaa. Maahanmuuttajat ovat tehneet raiskauksia (r) n. 94.5-126 kpl. Muu väestö on tehnyt tällöin raiskauksia (R) 504-535,5kpl. Käytän tässä suurinpiirtein keskiarvoja noista luvuista eli r=110 ja R=520. Tarkastellaanpa raiskauksien määrän suhteita kyseisen väestöryhmän osuuteen. Pyöristäen saadaan r/m=0,000705 ja R/M=0,000103. Suhde on siis lähes seitsenkertainen.

Optulan tutkija Heini Kainulainen:
Alle kymmenen prosenttia oikeasti tapahtuneista raiskauksista viedään poliisille.


Kainulaisen mukaan luvut ovat todellisuudessa seuraavanlaisia k=6300, r=1100 ja R=5200. Näin ollen. r/m=0,00705 ja R/M=0,00103. (suhde pysyy siis samana). Olettaen, että miehiä on n. 50% väestöstä (yritin löytää oikeita tilastoja, mutta tilastokeskuksen tiedot oli salasanan takana), niin keskimäärin joka seitemäskymmenesviides maahanmuuttajamies on raiskaa (yhden vuoden aikana!) ja muun väestön kohdalla joka viidessadasmies raiskaa (yhden vuoden aikana!). Toisaalta näillä luvuilla n. 14 naista raiskattaisiin jokaisena vuoden päivänä Suomessa. Tällä viiden vuoden otannallamme yhteissumma on noin 26 000, eli tasaisesti jakautettuna joka sadas suomalainen nainen on raiskattu viimeisen viiden vuoden aikana.

Hän [Kainulainen] suhtautuu varauksella tilastojohtopäätökseen, että ulkomaalaiset miehet raiskaisivat useammin kuin kantaväestön miehet.


Tilastot kattavat yli 600 tapausta, joten otanta on melkoisen suuri (tosin tämä pitäisi suhteuttaa koko väestöön). 15-20% haarukka on aika laaja. Tosin maahanmuuttaja-käsitteenä on melko häilyvä, joten laaja haarukka on ymmärrettävä. (Kainulainen tosin puhuu tässä ulkomaalaisista. Heillä haarukan yläpää on 30%). Suhteellinen ero on seitsenkertainen, eli hyvin merkittävä. Kainulainen ei tarjoa mitään konkreettisia vastatilastoja, mutta repäisee ahteristaan selityksen:

osaselitys erolle piilee viranomaisten asenteissa. Ulkomaalaisen tekemäksi ilmoitettua raiskausta lähdetään tutkimaan helpommin kuin jos epäilty on kotimainen.


Tässä pitää palata alun lukemiin. Niissä puhuttiin juurikin epäillyistä, ei esim. tuomituista. Juurikin näistä epäillyt on yliedustettuna tilastoissa. Sillä ei ole tilastojen kanssa mitään tekemistä, onko viranomaiset jatkaneet toimintaa kuinka tehokkaasti ilmoituksen jälkeen.

Jutussa myöskin mainitaan, että läheisten tekemiä raiskauksia ilmoitetaan vähemmän kuin muita. Tämä voi olla hyvinkin totta, mutta ei ole mitään syytä, miksei läheisten tekemä osuus maahanmuuttajien ja muun väestön kesken olisi suurinpiirtein sama. Mutta tehdäänpä laskelma. Ajatellaan, että maahanmuuttajien tekemät kaikki raiskaukset ilmoitettaisiin (eli r=110), mutta muun väestön keskuudessa ilmoitusaktiivisuus oliskin huomattavasti pienempi ja todellisuudessa heidän tekemiään raiskauksia oliskin X kpl. Oletetaan, että suhde olisikin (vaihtoehto)todellisuudessa 1:1, näin ollen X/M=0,000705. Tällöin X=3556 raiskausta.

Tilasto sanoo siis 520 ja Kainulainen 3556. Päätelmät tehköön lukija.

Kainulaisen mielestä kysymys raiskaajan kansallisesta taustasta on kuitenkin niin mielenkiintoinen, että sitä voisi selvittää seuraavassa naisuhritutkimuksessa.


Minusta voisi selvittää, kuinka kauan kestää, että Kainulainen voidaan irtisanoa tutkijanpestistään. On aika uskomatonta, että tutkija ei pysty perustelemaan tilastoja, mutta tahtoo esittää eriävän mielipiteensä vailla tukimateriaalia. Eipä tuo erikoistutkija Niemikään vaikuta ihan vakuuttavalta. Täytyykin hieman pohtia onko hänen antamansa selvitys, johon aiemmin viittasin ihan pätevä.

[Hups: Näemmä tilastokeskuksen tilastot olivatkin vain tammi-syyskuulta, ei koko vuodelta. Määrät ovat siis n. 30% suuremmat, mitä tässä on ilmoitettu. Suhteet kuitenkin säilyvät pääpiirteittäin samassa kokoluokassa.]

-PYO
ps. En nyt väsyneenä jaksa tehdä tarkennuslaskentoja. Ilmoittakaahan, jos joku mättää, niin korjataan asia.

pps. Pienenä selvennöksenä: Tässä ei ole tarkoitus nostattaa vihamielisyyttä maahanmuuttajia tai ulkomaalaisia kohtaan. Tarkoituksena on ihmetellä, miten leväperäisesti tutkijat tulkitsevat tilastomateriaalia ja keksivät selityksiä vailla näyttöä. Lisäksi kummastuttaa, miten syy vyörytettään 'asennoituneiden' virkamiesten ja 'ilmotushaluttomien' raiskatuiden niskaan.

1 kommentti:

Ez kirjoitti...

Tietyt tiedot eivät vaan ole tarpeeksi korrekteja noustakseen pintaan, oli tosiasia millainen tahansa. On mielestäni outoa, että jos maahan otetaan maahanmuuttajia maista joissa on korkeampi rikollisuus, jotenkin ei hyväksytä siitä että tulijat edustavat kansaansa ja keskimäärin toimivat kuten lähtömaansa tilastoista voidaan olettaa. Perusmatematiikkaa: yhden maan kansalaisista 2% tekee X. Toisen maan kansalaisista 8% tekee X. Kun toisesta siirrytään toiseen sankoin joukoin, tulijoista suurella todennäköisyydellä 8% edelleen tekee X ja se näkyy tietysti X:n lisääntymisenä.

Tosin ottaen huomioon minkälaisia ylireagointeja tietyissä piireissä tehdään, en täysin ihmettele miten tämänkaltainen tilastointi pyritään hautaamaan. Silti, pidän siitä että faktani tarjoillaan minulle ja päätöksentekovastuu jää minulle, eikä asioita yritettäisi suodatella etten vaan tekisi vääriä päätelmiä.