torstai 11. kesäkuuta 2015

Naiset maksavat säästöt?

HS:n uutisen mukaan joukko professoreja on allekirjoittanut vaatimuksen (PDF) "hallitusohjelman toimenpiteiden sukupuolivaikutusten arvioinnista ja hallituksen sitoutumisesta tasa-arvon edistämiseen".
Naiset ja naisvaltaiset alat maksavat kohtuuttoman taloudellisen ja inhimillisen laskun sopeuttamistoimista
Kun katsoo millä mallilla Suomi makaa, niin miehet ovat tällä hetkellä kärsivä osapuoli. Miehiä on enemmän työttömänä ja miehet tuovat enemmän verotuloja. Miehet työskentelevät enemmän yksityisellä puolella ja naiset julkisella. Jos leikkausohjelman takia naisia jää työttömäksi, tämä edistää tasa-arvoa. Jos leikkausohjelman takia julkista rahaa jaetaan vähemmän naisvaltaisille aloille, niin tämä edistää tasa-arvoa.
vuosikymmenten pitkäjänteinen työ tasa-arvon hyväksi vesittyy.
Jos tasa-arvon eteen on tehty vuosikymmeniä pitkäjänteistä työtä, niin miten ihmeessä täällä on vielä pakkoarmeija toiselle sukupuolelle? On kyllä melkoisen lepsua työtä tehty jos tulokset ovat tätä luokkaa.
Työajan pidentäminen rasittaisi erityisesti äitejä, jotka edelleen tekevät valtaosan kotitöistä ja joilla työn kuormittavuus on viime vuosina kasvanut isiä yleisemmin.
Tähän olisi kiva saada lähde. Ei kyllä ole kummallista, että äidit tekevät enemmän kotitöitä, jos isät viettävät enemmän aikaa töissä. Tällöin luonnollisesti kotitöille jää vähemmän aikaa. Hieman mystistä kyllä on, että miten juuri naisten töiden kuormittavuus on kasvanut viime aikoina.
Naiset hyötyvät edelleen koulutuksesta miehiä vähemmän työmarkkinoilla.
Lähde kiitos. Onko niin, että saman koulutuksen omaavat naiset saavat töitä heikommin, heikompaa palkkaa, heikompaa jotakin? Vai onko niin, että naiset kouluttautuvat alalle, jolla ei ole juuri mitään kysyntää yksityisillä markkinoilla?
...naisille Suomi on yksi vaarallisimmasta maista asua: puolet suomalaisista naisista altistuu naisiin kohdistuvalle väkivallalle
Koominen lausahdus, joskin aihe on vakava. Mitähän mahtaan olla naisiin kohdistuva väkivalta? Miksi pitää eritellä naisten altistumasta väkivallasta erikseen naisiin kohdistuva väkivalta? Kuten aiemmin mainitsin, niin miehet tässäkin tapauksessa ovat huonommassa asemassa:
Vuonna 2010 pahoinpidellyistä (33 000 uhria) miehiä oli 63 prosenttia ja naisia 37 prosenttia. 
Tokihan näiden tilastojen valossa on hirveää, jos väkivaltaa kokeneiden naisten saama tuki vähenee. Ja Suomi ei todellakaan ole yksi vaarallisimmista maista asua. Pikemminkin yksi turvallisimmista maista. Tämä väittämä on niin räikeän epätosi, että pohdituttaa lukivatko kaikki allekirjoittaneet anomuksen vai pistivätkö nimensä vain alle, kun tuttu proffa tätä pyysi. En pidä hyvänä trendinä sitä, että professorin allekirjoitus on vain kumileimasin. En myöskään pidä hyvänä sitä, että tieteen merkittävät nimet suoltavat ulos tällaista epätotuutta. Jos Suomen akateeminen huippu ei hallitse lähteiden käyttöä ja väittämien tarkistamista, niin ollaan syvällä suossa.
Hallitusohjelma on tärkeimpiä poliittisia asiakirjoja, mutta siinä ei ole esitetty mitään sukupuolivaikutuksen arvion tapaistakaan analyysia.
Hallitusohjelmassa tuskin on analysoitu vaikutusta mehiläisten elinoloihin, mikä on ihmiskunnan kannalta paljon merkittävämpi asia kuin tasa-arvo. Voihan se olla niinkin, että kaikesta ei tehdä analyysia, kun mietitään suuria linjoja.

-PYO

ps. Mikä ihme tuota PDF:ää vaivaa, kun siitä ei saa kopioitua tekstiä suoraan ilman satoja ylimääräisiä rivinvaihtoja?

pps. Valtio voisi säästää mukavasti lakkauttamalla kymmenkunta professuuria, jos heiden tuottama tiedon taso on näin heikkoa